[E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ!

฿99

฿99

.

เป็นเพราะฉันไม่มีประโยชน์กับฉันหรือไม่ที่มี 867 ขายผลิตภัณฑ์ แต่ [E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! ได้รับ 552 ชอบเท่านั้น หากคุณจองไว้โปรดสังเกตตัวชี้วัดเหล่านี้อย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับคนต่อไป. แม้ว่านี่จะไม่ใช่ร้านค้า [E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! อย่างเป็นทางการของแบรนด์ $แบรนด์ที่ Shopee แต่คุณสามารถตรวจสอบและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการขายความเห็นชอบสำหรับ [E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! เนื่องจากราคา ฿99 ดีกว่าการซื้อจากร้านค้าอย่างเป็นทางการลดลง ฿0. แสดงความเสียใจสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพราะพวกเขาจะต้องจ่ายค่าจัดส่งเพิ่มเติมหากร้านค้าไม่มีนโยบายค่าจัดส่งฟรี. มี $หุ้น [E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! อยู่ในสต็อก แต่จำนวนสินค้าในสต็อคอาจลดลงอย่างกะทันหันเนื่องจากร้านจำหน่ายในฟอรัมอื่น ๆ. 867 [E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! ถูกขายสำเร็จตั้งแต่รายการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคา. หลังจากปรับราคา [E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! เป็น ฿99 ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้แล้วก็ขายได้สำเร็จโดยไม่ดูถูกดูแคลนใด ๆ. ผลิตภัณฑ์นี้จำเป็นต้องจองล่วงหน้าดังนั้นเวลาจัดส่งค่อนข้างนาน. นี่คือร้านค้าอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์ [E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! ของแบรนด์ $แบรนด์ที่ Shopee ดังนั้นคุณจะได้รับนโยบายเต็มรูปแบบจากแบรนด์ $เมื่อซื้อที่ลิงค์ Shopee ไปยังเว็บไซต์นี้. [E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! ได้รับจำนวน Likes Likes จำนวน 552 โดยผลิตภัณฑ์

[E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! #5

[E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! #5

[E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! #5

[E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! #5

[E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! #5

[E-voucher] TQM Insurance Broker ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! #5

พิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 และลูกค้าต่ออายุ
หรือโทร 1737
6. ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก
- หากมีข้อสงสัยกด “แชทเลย”
1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ 1-99 ปี
ขั้นตอนการสั่งซื้อ

-------------------------------------------------------------------------------------------
(ทำรายการคำสั่งซื้อกี่ชิ้นก็ได้)
-----------------------------------------------------------------------------------------
- การชำระเงินผ่าน Shopee ถือเป็นการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ โดยตรง
เบี้ยราคาเดิม แต่ ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น
3. รับเฉพาะสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. รอรับ sms เพื่อกรอกใบคำขอเอาประกันภัยออนไลน์
เงื่อนไขการรับประกันภัย
---------------------------------------------------------------------------------------
ผลประโยชน์ กรณีตรวจเจอติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นครั้งแรก + เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19
2. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
L = เอว 29-30 สะโพก 40 นิ้ว
- Shopee เป็นเพียงเจ้าของพื้นที่ในการลงโฆษณา ไม่ใช่ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ!+ ประกันแพ้วัคซีนโควิด
4. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อยกเว้นที่สำคัญ
1. เลือกแบบประกันภัยและชำระเงินบน Shopee (ทำรายการคำสั่งซื้อกี่ชิ้นก็ได้)
3. รับความคุ้มครอง
ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ! เมื่อพบเชื้อโควิด-19 แผน 499 บาท
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
7. ไม่รับประกันผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข ในระยะเวลา 14 วันก่อนเริ่มวันคุ้มครอง
TQM Insurance Broker
หมายเหตุ : หากลูกค้าที่ซื้อแผน เจอ จ่าย จบ หรือซื้อ แผนค่ารักษาพยาบาล แผนใดแผนหนึ่งไปแล้ว จะยังสามารถซื้อแผนที่ไม่ซ้ำกับที่ซื้อมาแล้วก่อนหน้าได้อีก 1 กรมธรรม์
ตรวจเจอเชื้อ จ่าย 100,000 บาท

8. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คนสามารถซื้อความคุ้มครองแผน เจอ จ่าย จบ ได้ไม่เกิน 100,000 บาท และซื้อแผนค่ารักษาพยาบาล ได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น ในทุกช่องทางการขายของบริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (กรณีลูกค้าซื้อเกินเงื่อนไขที่ระบุ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ที่เกิน)
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา